Όροι Χρήσης
Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης (1)

Δευτέρα, 22 Οκτώβριος 2012 00:32

Οροι Χρησης

Written by

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας http://www.aquascape.gr υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις τόσο της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τους νόμους 2774/1999, 3471/2006 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000) ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, όσο και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (οδηγίες 95/46/ΕΚ, 02/58/ΕΚ, 06/24/ΕΚ και 09/136/ΕΚ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση το aquascape.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας και μέσα στο υφιστάμενο κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/μέλος δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μην επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

Το aquascape.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει αυτόβουλα ο επισκέπτης/μέλος κατά τη χρήση των υπηρεσιών του και για τους σκοπούς που περιγράφονται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ειδική έγγραφη συγκατάθεση του επισκέπτη/μέλους, ο οποίος έχει δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεσή του αυτή οποτεδήποτε, κατόπιν έγγραφης αίτησης. Το aquascape.gr δε συλλέγει πληροφορίες για τους επισκέτες/μέλη του από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Το aquascape.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών του σε κανένα τρίτο φορέα. Το aquascape.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο αν:

.α. Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων

.β. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το aquascape.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των επισκεπτών/μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το aquascape.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες/μέλη του καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς αυτό.

.γ. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το aquascape.gr παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/μέλη του να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν την αναγνώριση της ταυτότητάς τους, με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης (χρήση πρωτοκόλλου SSL, ειδικών αλγόριθμων κρυπτογράφησης δεδομένων κ.τ.λ.) . Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Το aquascape.gr δε φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία του, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, θετική ή αποθετική, στον επισκέπτη/μέλος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του.

Το aquascape.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/μέλους, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου του (web server), όπως είναι η διεύθυνση IP, το όνομα χώρου (domain name), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του Η/Υ του. Τα δεδομένα όμως αυτά δε σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγονται αυτόματα, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του επισκέπτη/μέλους και σχετίζονται με την ορθή λειτουργία του συστήματος, καθώς και με την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας.

Ο επισκέπτης/μέλος που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο aquascape.gr προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας, δραστηριότητα, στοιχεία επικοινωνίας. Το aquascape.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/μέλη των υπηρεσιών αυτών.

To aquascape.gr περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το aquascape.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τρόποι πληρωμής

Το aquascape.gr σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής των παραγγελιών σας. Οι τρόποι αυτοί είναι:

Πληρωμή μέσω PayPal:

Το PayPal είναι ένας παγκόσμιος αποδεκτός τρόπος ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Είναι ο ασφαλέστερος και ευκολότερος τρόπος αποστολής και λήψης χρημάτων στο διαδίκτυο χωρίς να γίνονται γνωστά τα στοιχεία Πιστωτικών ή Χρεωστικών καρτών η τραπεζικών λογαριασμών ή άλλες οικονομικές πληροφορίες των χρηστών.

Λειτουργεί όπως ένας Τραπεζικός Λογαριασμός για αγορές και πωλήσεις αγαθών ή/και υπηρεσιών.

Οι μετατροπές από ένα νόμισμα σε άλλο γίνονται αυτόματα και χωρίς κανένα κόστος και δεν υπάρχει καμία χρέωση όταν στέλνετε χρήματα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ συναλλαγών και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ευαίσθητων πληροφοριών :

- Χρησιμοποιώντας state- of- the-art κρυπτογράφηση, με το PayPal, τα στοιχεία σας δεν είναι διαθέσιμα σε όλους.

- Χρησιμοποιώντας CVV2 ελέγχους , με το PayPal, ματαιώνεται η κλοπή ταυτότητας.

- Χρησιμοποιώντας την «εν αναμονή επαλήθευσης του τραπεζικού λογαριασμού», το PayPal παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου ταυτότητας.

α. Για την ταυτοποίηση των χρηστών, χρησιμοποιείται ένας προσωπικός κωδικός εισόδου, μοναδικός για κάθε χρήστη, σε συνδυασμό με ένα e-mail που έχει δηλώσει ο χρήστης κατά την πρώτη είσοδό του. Ο συνδυασμός αυτών των δύο επιτρέπει στον χρήστη αρχικά την πρόσβαση και στην συνέχεια τη διενέργεια συναλλαγών.

Οι προσωπικοί κωδικοί χρήστη μπλοκάρονται μετά από συνεχόμενες λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής στο σύστημα, καθώς και οι συνεχείς λανθασμένες προσπάθειες θεωρούνται ύποπτες.

Κατά την διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών του Pay Pal είναι πιστοποιημένες από έναν ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης (Trusted Third Party).

To PayPal έχει επιλέξει την εταιρία Verisign (κορυφαίο ανεξάρτητο παροχές πιστοποίησης ) ως πάροχο πιστοποίησης της ταυτότητάς του στο διαδίκτυο.

Η ολοκλήρωση μιας συναλλαγής επιτρέπεται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό όριο, μετά την λήξη του οποίου το σύστημα αποσυνδέει τον χρήστη αυτόματα.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Αφού έχετε ενημερωθεί για το ακριβές ποσό και τα έξοδα αποστολής που θα περιλαμβάνει η παραγγελία σας, εξοφλείτε την οφειλή σας στον τραπεζικό λογαριασμό: της aquascape.gr με ονομαστική κατάθεση και αριθμό παραγγελίας. Η κατάθεση δεν θα επιβαρύνεται με τραπεζικά έξοδα. Με την επιβεβαίωση της κατάθεσης η εταιρεία aquascape.gr θα ξεκινάει τις διαδικασίες ετοιμασίας της παραγγελείας σας. Οι καταθέσεις θα πρέπει να γίνονται στην επωνυμία της εταιρείας

Μεταφορά

Tο aquascape.gr συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών και κατά συνέπεια έχει πετύχει προνομιακές τιμές στα μεταφορικά. Πιο συγκεκριμένα, για τα πακέτα που έχουν βάρος έως  2 κιλα η χρέωση είναι 3 euro και για καθε εξτρα κιλο ειναι 1 euro.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες και το Λογισμικό που χρησιμοποιείται από το aquascape.gr προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του Λογισμικού με κανένα τρόπο ή μορφή, ή η χρησιμοποίηση τροποποιημένων εκδόσεων του Λογισμικού. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στις Υπηρεσίες με τρόπο διαφορετικό από το περιβάλλον εργασίας που παρέχεται από το aquascape.gr για χρήση κατά την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Το σήμα, το λογότυπο aquascape.gr αποτελεί εμπορικό σήμα κατοχυρωμένο. Χωρίς προηγούμενη έγκριση από το aquascape.gr απαγορεύεται η προβολή ή χρήση με άλλο τρόπο του παραπάνω διακριτικού γνωρίσματος..

Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

 1. Η εταιρεία μας σας δίνει το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, που κάποιο προϊόν καταστράφηκε κατά την μεταφορά ή λόγο κακής συσκευασίας) και β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την εταιρεία. Στην παρούσα διάταξη δεν εμπίπτουν προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.
 2. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να ξεπεράσει τις είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση μαζί μας στα στοιχεία που θα βρείτε στη σελίδα «Επικοινωνία» της παρούσας ιστοσελίδας.. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  1. Στην περίπτωση που επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα μαζί μας στα στοιχεία που θα βρείτε στη σελίδα «Επικοινωνία» της παρούσας ιστοσελίδας.
  2. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
  3. Στην περίπτωση που το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)
 3. Στην περίπτωση που τα εν’ λόγω προϊόντα δεν επιστραφούν εντός διάρκειας 20 ημερών τότε η Εταιρεία δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.
 • API
 • aquamedic
 • esha
 • Fluval
 • EHEIM
 • Deltec
 • Ocean-Nutrition
 • Red-Sea
 • Tropic-Marine
 • Tetra
 • Sicce
 • Tunze
 • Prodibio
 • Seachem
 • Hydor
 • Juwel-Aquarium
 • ATI

01Τι είναι ένα terrarium;
Eίναι ένα μικροσκοπικό τοπίο
με φυτά και μερικές φορές ακόμη και μικρά ζώα.

Paludarium01Τι είναι ένα paludarium;
Είναι ένας τύπος ενυδρείου που ενσωματώνει τόσο χερσαία και υδάτινα στοιχεία.